Serveis

Àmbit jurídic

Dret penal

Dret civil

Dret de Família

Dret processal

Dret mercantil

Dret Administratiu

Dret fiscal i tributari

Dret laboral

Dret de successions

Àmbit de gestió d’immobles

Intermediació

Compra, venda i lloguer

Administració